Terapia uzależnień w Łodzi

EmocjeiCialo.pl » Oferta poradni » Terapia uzależnień

Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie uzależnień ma jeden, główny cel: uwolnienie pacjenta od czynnika, który sprawił, że popadł w uzależnienie, poprzez zmianę schematów myślenia oraz działania, które wpływają na mechanizmy nałogu. Proces terapii służy zredukowaniu szkodliwych skutków nałogu pacjenta, umożliwieniu powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wypracowaniu sposobów radzenia sobie w życiu codziennym, by finalnie zaprzestać sięgania po używki.

Terapia uzależnień skupia się głównie na wdrażaniu pracy z terapeutą. Podczas terapii uzależnienia zmiany, które dokonują się w pacjencie dotyczą zarówno jego zachowań, postaw czy przyzwyczajeń jak i relacji z innymi ludźmi, sposobów myślenia i reagowania. Terapia ma również na celu umocnienie motywacji do życia w trzeźwości oraz uporządkowanie wszystkich istotnych sfer życia, które mogą wpływać na powrót do nałogu.

terapia uzależnień łódź

Do kogo skierowana jest terapia uzależnień?

Jeśli pracujesz dużo, masz odpowiedzialne stanowisko i dużą presję zawodową, przez co sięgasz po używki, bądź po inne aktywności, które są przedmiotem uzależnienia, skonsultuj swoją sytuację z terapeutą. Terapia uzależnień dedykowana jest każdej osobie, która ma poczucie utraty kontroli nad swoim życiem i chciałaby ją odzyskać w związku z nałogiem, w który popadła. Jest ona skierowana do osób dorosłych w każdym wieku, które zmagają się z uzależnieniem, jednocześnie będąc osobami wysokofunkcjonującymi.

Symptomy uzależnień mogą różnić się w zależności od tego, co jest czynnikiem uzależniającym, niemniej zazwyczaj objawiają się poprzez:

 • głód – przymus spożywania określonej substancji (np. alkohol) lub wykonywania określonych czynności (np. ciągłe granie w gry komputerowe);
 • wzrost tolerancji na zażywaną substancję;
 • dostosowywanie planu dnia do tego, by zaspokoić głód;
 • utratę zainteresowań dotychczasowymi źródłami satysfakcji, innymi niż czynnik uzależniający;
 • brak lub znacznie zmniejszona kontrola nad własnym zachowaniem;
 • stosowanie mechanizmów obronnych takich jak zaprzeczanie powstałemu problemowi lub też usprawiedliwianie się przed osobami trzecimi i poszukiwanie wymówek;
 • redukowanie stresu poprzez sięganie po substancję lub określoną czynność; nieumiejętność rozluźnienia się w inny sposób.

Jeżeli widzisz u siebie, lub bliskiej Ci osoby powyższe objawy, warto skontaktować się ze specjalistą i pracować nad odzyskaniem kontroli nad własnym życiem. W przypadku wątpliwości, bądź dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem skonsultowania danego przypadku i ustalenia terminu pierwszej wizyty!

Kiedy udać się na terapię uzależnień?

Leczyć możemy każde uzależnienie, które prowadzi do negatywnego wpływu na życie prywatne, rodzinne, lub zawodowe pacjenta. Najczęściej, na terapię uzależnień trafiają pacjenci uzależnieni od:

 • Alkoholu
 • Narkotyków
 • Leków
 • Hazardu
 • Zakupów
 • Pracy
 • Seksu
 • Telefonów komórkowych
 • Internetu
 • Gier komputerowych

Jak przebiega terapia uzależnień?

Przebieg leczenia uzależnień zależny jest od wielu czynników, w tym przede wszystkim od tego, co jest przedmiotem nałogu. Niezależnie od rodzaju uzależnienia, pierwszym etapem leczenia uzależnienia jest uznanie przez pacjenta faktu, że jest uzależniony. Kiedy ten etap zostaje osiągnięty, wraz z terapeutą pogłębiana jest świadomość choroby, uczuć i zachowań, które prowadzą do podtrzymywania uzależnienia i powrotu do używki. Kolejnym etapem jest praca nad zdrowymi nawykami oraz praktykami, które mają pomóc pacjentowi zapobiegać nawrotom do nałogu.

W trakcie terapii pacjent konfrontuje się z problemami, które stały się przyczyną jego choroby. Uczy się także radzić sobie z nimi na inne sposoby. Istotnym elementem terapii uzależnień jest wsparcie osób, które zmagają się z podobnymi problemami. Dlatego też osobom uzależnionym rekomenduje się udział w grupach wsparcia – w ten sposób nie tylko wzmacnia się motywację do walki z nałogiem, ale także umożliwia pracę nad odbudową kontaktów społecznych, które często są zaniedbane z powodu uzależnienia.

Terapia uzależnień w trybie zamkniętym

Terapia uzależnień może odbywać się w trybie zamkniętym, jednakże nie jest ona warunkiem koniecznym. Ten rodzaj terapii rekomenduje się pacjentom, którym sytuacje życia codziennego oddziałują na pogłębianie nałogowych zachowań.

W przypadku uzależnień np. od narkotyków, izolacja od dotychczasowego środowiska może ułatwić zerwanie z dotychczasowymi nawykami i wypracowanie nowych. Odcięcie się od bodźców zewnętrznych często może mieć decydujący wpływ na powodzenie procesu leczenia.

Nie jest to jedyna droga do walki z uzależnieniami. Poza ośrodkami zamkniętymi, pacjent może zdecydować się na leczenie w ośrodkach dziennego pobytu, a także w formie terapii indywidualnej lub w grupie terapeutycznej.

Jak leczyć osoby współuzależnione?

Syndrom współuzależnienia to zespół skutków psychologicznych, na które narażone są osoby żyjące z uzależnionym. Chcąc pomóc osobie uzależnionej, dostosowują swój tryb życia do jej choroby przez co osoba współuzależnuona zaczyna żyć życiem uzależnionego partnera bądź członka rodziny. Prowadzi to często do negowania istnienia problemu, choć dotychczasowe relacje ulegają znacznemu pogorszeniu.

Współuzależnienie możemy poznać po symptomach takich jak:

 • podporządkowanie życia codziennego do osoby uzależnionej – np. żyjąc z alkoholikiem, osoba współuzależniona popada w stany depresyjne, ogranicza kontakty ze swoimi bliskimi, rezygnuje z własnych aktywności, gdy osoba uzależniona pije;
 • obwinianie siebie za nałóg partnera, bądź członka rodziny, poczucie winy za zaistniałą sytuację; 
 • częste zmiany nastroju;
 • poczucie nieustannego niepokoju;
 • stany lękowe;
 • wysoki stopień tolerancji na destrukcyjne zachowania osoby uzależnionej;
 • nadmierna czujność, która może przerodzić się w obsesyjną kontrolę;
 • poszukiwanie uzasadnień nałogu.

Problem uzależnienia bardzo rzadko dotyczy jedynie osoby uzależnionej. Choć współuzależnienie nie jest jednostką chorobową i określa się je zespołem nieprawidłowego przystosowania się do danej sytuacji, finalnie prowadzi do tego, że współuzależniony, poszukując sposobu na pomoc osobie uzależnionej, poddaje się rytmowi uzależnienia. Osobom współuzależnionym często towarzyszy poczucie winy oraz niska samoocena a także łatwość ulegania manipulacji. Skontaktuj się z poradnią zdrowia psychicznego Emocje i Ciało w celu umówienia wizyty i pozwól sobie pomóc z dotykającymi Cię trudnościami.

Zapisz się na terapię uzależnień w Łodzi

Jeśli potrzebujesz pomocy w leczeniu uzależnienia, zaufaj naszym doświadczonym specjalistom i umów się na konsultacje, podczas których dobrana zostanie właściwa metoda leczenia.

Zobacz jak możemy Ci pomóc