O poradni Emocje i Ciało

EmocjeiCialo.pl » O nas » O poradni

Emocje i Ciało – ośrodek psychiatrii i psychoterapii w Łodzi

W 2022 roku, w sercu Łodzi, zrodziła się inicjatywa, która miała zmienić oblicze opieki psychologicznej i psychiatrycznej w regionie. To wtedy Agnieszka Pawlak, doświadczona psychoterapeutka, i Ewa Kazimierczak, wybitna psychiatra, postanowiły połączyć swoje siły i założyły Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Emocje i Ciało. Dwie pasjonatki zdobytej wiedzy i praktyki postawiły sobie za cel stworzenie miejsca, w którym psychologia i psychiatria łączą się w harmonijną całość, a pacjenci są otaczani kompleksową, holistyczną opieką. Ośrodek, zlokalizowany w Łodzi, stanowi nie tylko przestrzeń terapeutyczną, ale również miejsce, w którym połączenie doświadczenia i zaangażowania przekłada się na skuteczność i zrozumienie potrzeb każdego pacjenta. Psychologia i psychiatria w Łodzi zyskały nowe oblicze dzięki zaangażowaniu specjalistek, które nie tylko patrzą na emocje i ciało jako odrębne dziedziny, ale łączą je w kompleksowym podejściu do zdrowia psychicznego.

Dzięki swojej otwartości i życzliwości, stworzyły miejsce, w którym to człowiek znajduje się na pierwszym miejscu. Dodając do tego całościowe postrzeganie człowieka poprzez jego emocje i ciało, na mapie Łodzi powstał ośrodek. Oferuje on pełną pomoc wszystkim poszukującym profesjonalnego i wszechstronnego wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego. W ramach tego wsparcia integruje pracę z ciałem oraz skumulowanymi w nim emocjami, tworząc kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego.

Tak, jak łączone są emocje i ciało w naszym podejściu do terapii, specjaliści również łączą się ze sobą. To pozwala im na rozmawianie i konsultowanie przypadków prowadzonych wspólnie pacjentów, tworząc holistyczne podejście do opieki zdrowotnej. Współpraca zespołowa jest dla nas priorytetem, gdyż rozpatrując sytuację w większym gronie, dokładamy doświadczenie wielu specjalistów, prowadząc tym samym do zdecydowanie lepszych efektów terapii.

Ciało nigdy nie kłamie, tylko my nie chcemy go słuchać

Człowiek, w ujęciu holistycznym, to nie tylko jego emocje.
To także ciało, o którym bardzo często zapominamy dbać, jednak to właśnie ono pozwala nam funkcjonować każdego dnia, łącząc różne aspekty naszego codziennego doświadczenia życiowego. W naszej poradni uwzględniamy pracę z ciałem, jako bardzo ważny aspekt leczenia psychiki człowieka.

Dbania o nasze ciało możemy się nauczyć. Jest to proces, który można rozpocząć w każdym momencie.
Aczkolwiek, zwłaszcza w przypadku wielu problemów, będzie on kluczowym aspektem w procesie leczenia, łącząc różne etapy terapeutyczne. Dzięki temu, całościowe podejście do zdrowia psychicznego staje się bardziej kompleksowe i efektywne.

Doświadczenie założycielek – Ewa Kazimierczak, Agnieszka Pawlak

Ewa Kazimierczak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychiatrycznej. Przez wiele lat współpracowała z poradniami zdrowia psychicznego oraz szpitalami na oddziałach psychiatrycznych, dzięki czemu poznała losy tysięcy pacjentów.

Dzięki temu zdobyła szeroki wgląd w problemy, z jakimi borykają się pacjenci. Posiada także specjalistyczną wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych i sposobów leczenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w leczeniu farmakologicznym, tworzy autentyczny, ludzki kontakt z pacjentami. Jej ciepłe usposobienie sprawia, że leczenie psychiatryczne staje się dla nich znacznie łatwiejsze i odbywa się w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Agnieszka Pawlak ma ogromne doświadczenie w pracy w placówkach pomocy dziecku i rodzinie, takich jak dom dziecka, czy świetlica socjoterapeutyczna. Współpracując z ośrodkiem adopcyjnym i domem samotnej matki, zdobyła unikalne doświadczenie, które umożliwiło jej lepsze poznanie i zrozumienie roli rodziny. To właśnie w rodzinie, rozumianej jako podstawowa komórka społeczna, każdy z nas się rodzi i dojrzewa. Pracując w tych miejscach poznała trudności zarówno dzieci jak i rodziców. W kolejnych latach współpracowała z dorosłymi w poradniach zdrowia psychicznego oraz szpitalu. To doświadczenie przyniosło jej szerszą perspektywę, wynikającą z pełnienia wieloletnich roli kierowniczych w współpracujących placówkach. A tym samym umożliwiło jej lepszą ocenę możliwości wsparcia w kraju. To doświadczenie pozwoliło jej lepiej zrozumieć zakres dostępnych środków i form pomocy.

Połączenie doświadczenia obu właścicielek, skutkuje powstaniem placówki Emocje i Ciało. Poprzez zrozumienie źródeł trudności ze zdrowiem psychicznym i emocjami u pacjentów, uzyskano pełniejsze spojrzenie na rolę leczenia farmakologicznego. Okazuje się, że niekiedy jest ono niezbędne w kompleksowym podejściu do tych kwestii. Istotne jest, aby dobrane leczenie było prawidłowe. Dlatego dzięki wzajemnemu zrozumieniu i długoletniej współpracy, specjaliści uzupełniają się w pojęciu roli psychoterapii i farmakoterapii.