Terapia rodzin w Łodzi

EmocjeiCialo.pl » Oferta poradni » Terapia rodzin

Na czym polega terapia rodzinna?

Terapia rodzinna odgrywa niezwykle ważną rolę w dzisiejszych czasach, oferując nieocenioną pomoc i wsparcie rodzinom w różnorodnych sytuacjach. W społeczeństwie, które często zmaga się z rosnącym stresem, napięciami i wyzwaniami, terapia rodzinna może stanowić kluczowy element w budowaniu zdrowych i harmonijnych relacji w rodzinie.

Jednym z głównych atutów terapii rodzinnej jest jej holistyczne podejście, skupiające się na systemie rodzinnym jako całości. Terapeuta rodzinny pomaga zrozumieć i odkryć wzorce komunikacji, dynamikę i interakcje między członkami rodziny. To umożliwia identyfikację problemów, konfliktów i trudności, które mogą wpływać na dobrostan i funkcjonowanie całej rodziny.

Terapia rodzinna angażuje wszystkich członków rodziny, zapewniając im bezpieczne i wspierające środowisko do wyrażania swoich uczuć, myśli i potrzeb. Poprzez wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów, terapia rodzinna pomaga w budowaniu więzi, wzmacnianiu komunikacji i rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Terapia może być szczególnie przydatna w sytuacjach, takich jak konflikty między małżonkami, trudności wychowawcze, rozstania, utrata bliskiej osoby, choroba, uzależnienia czy trudności emocjonalne u dzieci. Dzięki terapii rodziny można skutecznie przepracować te trudne okoliczności, znaleźć konstruktywne rozwiązania i zapewnić wsparcie emocjonalne dla wszystkich członków rodziny.

Do kogo skierowana jest terapia rodzinna?

Terapia rodzin jest dotyczy całego systemu rodzinnego. Najczęściej na terapię zgłaszają się rodzice z dziećmi w różnym wieku – od całkiem małych – poprzez dorosłe dzieci, z którymi kontakty nie są najlepsze.

Bardzo dużą grupą są rodziny z dziećmi szkolnymi i nastolatkami.

Najczęstsze problemy to:

 • trudność w komunikacji z dzieckiem;
 • trudności dziecka w szkole, np. w koncentracji uwagi, agresja do rówieśników czy nauczycieli, lęk przed szkołą lub kontaktami z rówieśnikami, wagary;
 • konflikt pomiędzy rodzeństwem, który przybiera duże rozmiary i rodzice sobie nie mogą poradzić;
 • sięganie dziecka po używki: papierosy, alkohol, narkotyki;
 • uzależnienie od telefonu i gier komputerowych;
 • depresja – dziecko się izoluje, chodzi smutne, nie chce rozmawiać;
 • zaburzenia odżywiania: bulimia i anoreksja lub przejadanie się;
 • samookaleczenia;
 • rozwód rodziców
 • u mniejszych dzieci może to być moczenie nocne czy koszmary senne
 • kryzysy w rodzinie np. ciężka choroba lub śmierć jednego z członków rodziny

Jeżeli widzisz u siebie, lub bliskiej Ci osoby powyższe objawy, warto skontaktować się ze specjalistą i pracować nad odzyskaniem kontroli nad własnym życiem. W przypadku wątpliwości, bądź dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem skonsultowania danego przypadku i ustalenia terminu pierwszej wizyty!

Kiedy udać się na terapię rodzinną?

Terapia rodzinna przynosi wiele korzyści. Pomaga w budowaniu więzi rodzinnych, poprawie komunikacji, redukcji konfliktów, rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami i wspieraniu rozwoju jednostki oraz całej rodziny. Dzięki terapii rodzinnej rodziny mogą odzyskać harmonię, zrozumienie i wzajemne wsparcie, co przyczynia się do poprawy jakości życia każdego z jej członków. Zadzwoń, jeżeli doświadczacie:

 • Alienacja
 • Kłótnie
 • Brak więzi
 • Samookaleczenia
 • Uzależnienia
 • Rozwód
 • Przemoc
 • Traumy z przeszłości
 • Patologie
 • Inne problemy rodzinne

Jak przebiega terapia rodzinna?

Terapia rodzin to spotkania całego systemu rodzinnego z psychoterapeutą. 

Na pierwszą konsultację najczęściej zapraszani są dorośli, aby psychoterapeuta mógł porozmawiać, co się dzieje i jaki jest powód zgłoszenia.

W trakcie konsultacji ustalane zostaje, kiedy i w jaki składzie rodzina będzie spotykać się z psychoterapeutą.

Każda rodzina ma swój sposób komunikowania się, ważne są przekazy rodzinne, międzypokoleniowe, czy inne wzorce, w nieuchwytny nieraz sposób determinujące życie rodziny, których członkowie sami nie są w stanie dostrzec i zmienić.

Psychoterapeuta jest osobą z zewnątrz, nie osądza, z każdym członkiem rodziny jest tak samo blisko, nie jest sędzią i nie osądza dotychczasowego funkcjonowania rodziców czy dzieci.

Jego pomoc dotyczy nauki komunikowania się, przepracowania wcześniejszych trudnych sytuacji, które mogą wpływać na to, w jaki sposób rodzina, dziecko funkcjonują obecnie.

Rodzina przechodzi cykle rozwojowe:

 1. I faza – para (bez dzieci)
 2. II faza – para z małym dzieckiem (od urodzenia do 30 miesiąca życia pierwszego dziecka)
 3. III faza – rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie przedszkolnym
 4. IV faza – rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie szkolnym (najstarsze dziecko między 6-13 rokiem życia)
 5. V fza – rodzina z nastolatkami (między 13-21 rokiem życia pierwszego dziecka);
 6. VI faza – rodzina z dziećmi opuszczającymi dom
 7. VII faza – rodzice w wieku średnim (“puste gniazdo”, wycofywanie się z aktywności, przejście na emeryturę)
 8. VIII faza – starzenie się członków rodziny (odejście, śmierć)

Psychoterapeuta ma psychologiczną wiedzę na temat każdego z etapów życia rodziny i w czasie pracy stosuje odpowiednie metody, aby rodzina mogła pokonać trudności.

Zapisz się na terapię rodzinną w Łodzi

Jeśli czujesz, że Twoja rodzina ma trudności w komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów lub radzeniu sobie z trudnościami, terapia rodzinna może być niezwykle wartościową opcją. Zapisanie się na terapię rodzinną może przynieść wiele korzyści i wsparcia dla wszystkich członków rodziny.

Zobacz jak możemy Ci pomóc