Parentyfikacja – gdy dzieciństwo ucieka w cień dorosłości

EmocjeiCialo.pl » Parentyfikacja – gdy dzieciństwo ucieka w cień dorosłości

Parentyfikacja. Czym jest ?

Parentyfikacja, choć może brzmieć jak trudne słowo, jest zjawiskiem, które dotyka wiele rodzin na całym świecie. To proces, w którym dziecko, z różnych powodów, przejmuje na siebie role typowo przypisywane dorosłym. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej temu zjawisku. Zrozumiemy jego źródła, mechanizmy i konsekwencje, oraz zaproponujemy sposoby radzenia sobie z parentyzacją w rodzinie.

parentyzacja
parentyzacja

Parentyfikacja u źródła

 1. Kryzys rodzinny: Sytuacje kryzysowe, takie jak rozwody, utrata bliskiej osoby, czy choroba jednego z rodziców. Są to sytuacje, które mogą prowadzić do parentyzacji. Dziecko, stając się opiekunem dla pozostałego rodzica i rodzeństwa, może zaniedbywać własne potrzeby, co z kolei wpływa na jego poczucie własnej wartości.
 2. Brak granic: Jednym z kluczowych mechanizmów prowadzących do parentyzacji jest brak ustalonych granic w rodzinie. Gdy dziecko nie ma jasno określonych ról i odpowiedzialności, może poczuć presję przejęcia roli opiekuna. To zjawisko często zaczyna się jako pozorne wsparcie dla rodzica, ale w dłuższej perspektywie może wpływać na zdolność dziecka do swobodnego wyrażania swoich uczuć i kształtowania własnej tożsamości.
 3. Uzależnienie rodzica: Inny ważny czynnik to choroba lub uzależnienie jednego z rodziców. Dzieci, obserwując cierpienie swojego opiekuna, mogą poczuć się zobowiązane do przejęcia roli opiekuna, próbując zastąpić braki opieki i wsparcia. Jest to sytuacja szczególnie trudna, gdyż może skutkować upośledzonym rozwojem emocjonalnym dziecka, a także wpływać na jego zdolność do tworzenia zdrowych relacji z rówieśnikami.

Mechanizmy prowadzące do parentyfikacji

 1. Przenoszenie obowiązków: Dziecko, zauważając trudności lub potrzeby rodziców, może zacząć przenosić na siebie obowiązki, by ulżyć dorosłym.
 2. Rola terapeuty: Dzieci w sytuacjach parentyzacji często stają się rodzajem terapeutów dla swoich rodziców. Starają się wysłuchać ich problemów i oferują wsparcie emocjonalne.
 3. Utrata dziecięcej beztroski: Parentyzacja oznacza utratę beztroski dzieciństwa. Dziecko staje się dorosłym zbyt wcześnie, tracąc szansę na pełne korzystanie z doświadczeń dzieciństwa.


parentyzacjaterapia rodzin

Konsekwencje parentyfikacji

 1. Zahamowanie rozwoju emocjonalnego: Dzieci doświadczające parentyzacji mogą mieć trudności z wyrażaniem emocji i rozwojem zdrowego poczucia własnej tożsamości.
 2. Problemy w relacjach: Parentyzacja może prowadzić do trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, zarówno z rówieśnikami, jak i w przyszłości w związkach.
 3. Niskie poczucie własnej wartości: Dziecko, które przejęło na siebie rolę opiekuna, może zaniedbać swoje własne potrzeby i poczucie własnej wartości.

Radzenie sobie z parentyfikacją

 1. Uświadomienie sytuacji: Rodzice i opiekunowie powinni być świadomi potencjalnych sygnałów parentyzacji i starać się zrozumieć źródła tego zjawiska.
 2. Budowanie zdrowych granic: Ważne jest, aby ustanowić klarowne granice i role w rodzinie, aby dzieci mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.
 3. Wsparcie psychologiczne: Dzieci doświadczające parentyzacji mogą potrzebować wsparcia psychologicznego, aby zrozumieć i przepracować traumy związane z wcześniejszym przejęciem roli opiekuna.
 4. Terapia rodzinna: W przypadkach, gdy parentyzacja stała się głęboko zakorzeniona, terapia rodzinna może być skutecznym narzędziem do przywrócenia równowagi i wsparcia dla wszystkich członków rodziny.


terapia online

Podsumowanie

Parentyfikacja to trudne zjawisko, które może mieć daleko idące skutki dla dziecięcego rozwoju emocjonalnego. Kluczowe jest zrozumienie źródeł i mechanizmów tego procesu oraz podjęcie działań mających na celu przywrócenie zdrowych granic w rodzinie. Wsparcie psychologiczne i terapia rodzinna mogą być kluczowe w procesie leczenia i przywracania dzieciństwa dzieciom, które zbyt wcześnie musiały dorosnąć.