Pułapka w związku – współuzależnienie

EmocjeiCialo.pl » Pułapka w związku – współuzależnienie

Razem, na dobre i na złe

Czy współuzależnienie niszczy relacje? Relacje w związku przechodzą przez różne fazy. Kształtują się z biegiem czasu, dając wzajemne emocje, wyzwalając uczucia, przywiązując do siebie. W pewnym jednak momencie okazuje się, że trwając w związku przestajemy zauważać problemy. Te zaś, pod przykrywką codzienności zaczynają wzrastać na sile i po cichu niszczyć. 

Współuzależnienie jest powszechnym, ale często niedostrzeganym problemem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i psychicznych. To subtelne i złożone zjawisko, które występuje w relacjach, w których jedna osoba staje się zależna od drugiej, często na szkodę własnego zdrowia i dobra.

Zwykle mówimy o nim w kontekście uzależnień, takich jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu czy innych substancji czy zachowań. Osoba współuzależniona angażuje się w życie i problemy uzależnionej osoby, często poświęcając swoje własne potrzeby, zdrowie i zainteresowania na rzecz drugiej osoby. Mogą to być bliscy członkowie rodziny, partnerzy lub przyjaciele.

Poznajesz? To może być współuzależnienie!

Cechy współuzależnienia obejmują nadmierną troskę o drugą osobę, trudności z ustanowieniem i utrzymaniem zdrowych granic, obniżone poczucie własnej wartości, potrzebę kontrolowania innych, strach przed odrzuceniem i silną potrzebę uzyskania akceptacji od innych. Osoby współuzależnione często mają trudności z wyrażaniem własnych potrzeb, negując swoje emocje i negatywne konsekwencje sytuacji, w której się znalazły.

I nie ma wątpliwości, że współuzależnienie może mieć negatywny wpływ na wszystkie sfery życia osoby dotkniętej tym problemem. Fizyczne i psychiczne wyczerpanie, lęki, depresja, utrata tożsamości i izolacja społeczna to tylko niektóre z możliwych konsekwencji. Osoby współuzależnione często tracą swoje własne cele i marzenia, skupiając się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb drugiej osoby.

Jak można poradzić sobie ze współuzależnieniem?

Po pierwsze, ważne jest uznanie i świadomość problemu. To przychodzi zwykle najtrudniej, bo wiąże się z koniecznością stawienia czoła samemu sobie.  Osoba współuzależniona musi zdać sobie sprawę, że jej zachowanie jest szkodliwe i że warto podjąć pracę nad walką o siebie. Wsparcie terapeutyczne, takie jak terapia indywidualna lub grupowa, może być niezwykle pomocne w procesie zdrowienia i nauce zdrowych strategii radzenia sobie z współuzależnieniem.

Ważne jest również nawiązywanie zdrowych relacji z innymi ludźmi, które opierają się na równowadze, szacunku i…granicach. Ustalenie własnych celów, zainteresowań i troska o osobisty dobrostan są kluczowe.

W pracy z pacjentem współuzależnionym podnosimy także temat nawiązywania zdrowych relacji z innymi ludźmi, które opierają się na równowadze, szacunku i zdrowych granicach. Ustalenie własnych celów, zainteresowań i troska o własne dobrostan są kluczowe w procesie wyjścia z pułapki współuzależnienia.

Poznanie mechanizmów, które wpływają na rozwój i utrzymanie współuzależnienia,umożliwia osobie dotkniętej tym problemem lepsze zrozumienie swojej sytuacji i podjęcie skutecznych działań.

Determinacja w walce o samego siebie

Współuzależnienie jest trudnym i często długotrwałym procesem, który wymaga od osoby zaangażowanej dużej determinacji, wsparcia i czasu. Ważne jest, aby nie oczekiwać szybkich rezultatów, ale konsekwentnie dążyć do zmiany i poprawy własnej sytuacji.

Problem ten jest bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać. Może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Nie jest to jednak przeznaczenie nieodwracalne. Zrozumienie problemu, otwarcie się na pomoc i praca nad własnym zdrowiem emocjonalnym i psychicznym mogą przynieść pozytywne efekty.

Ważne jest, aby zrozumieć, że współuzależnienie nie jest wyrazem miłości czy altruizmu, lecz stanowi pułapkę, która krzywdzi zarówno osobę współuzależnioną, jak i osobę zmagającą się z uzależnieniem. Właściwa opieka nad sobą i zdrowe relacje są kluczowe dla odzyskania równowagi i wolności od współuzależnienia. Zapraszamy do kontaktu.